ПРАЗНА КОЛИЧКА

Оперативна програма Иновации и конкурентнoспособност

                    


  Администраторът на магазина deria.bg " Престиж-19"ЕООД е бенефициент на Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ .

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-5020-C01

Цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Сключения договор е с дата 01.02.2021 г. с тримесечен срок  до 01.05.2021г. на стойност 4 900лв. От които 4 165 лв. европейско и 735 лв.  национално съфинансиране.