ПРАЗНА КОЛИЧКА

Политика за поверителност и защита на личните данни

Операторът на магазина "Престиж-19 " ЕООД, ЕИК 131513233 е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Онлайн магазинът deria.bg събира лични данни единствено за целите на изпълнението на търговски договор, сключен от разстояние. Това включва обработка, изпълнение, доставка на поръчки, последващо събиране на дължимите суми и счетоводно им отчитане, реализиране на рекламни кампании и предоставяне на талони с отстъпки. Личните данни се предоставят на трети лица единствено за изпълнението на тези цели, като изключение може да бъде само изискване им по силата на закон от компетентни органи. Вие може да получите информация за съхраняваните ваши лични данни със запитване на имейл адрес info@deria.bg , на който също може да заявите други действия като изтриване, свързани с личните Ви данни. С регистрацията и създаване на поръчки в онлайн магазина deria.bg давате съгласието си за събиране и обработка на данните за посочените цели.